Click here to begin

How long can you last? Wie lange du es aushältst? Hoe lang hou jij het zelf vol?

You were only able to last

Du hast es nur

Zolang was jij in staat om het vol te houden

ausgehalten

These bears in Vietnam can spend up to 20 years in these conditions

Die Bären in Vietnam müssen oft bis zu 20 Jahre unter diesen schrecklichen Zuständen leben

Maar een galbeer in Vietnam moet dit soms wel 20 jaar lang doorstaan, dag in dag uit!

Help FOUR PAWS rescue them and end bile bear farming in Vietnam for good

Unterstütze VIER PFOTEN und beende die Haltung von Gallebären

Help VIER VOETERS om deze beren te redden en de galbeerindustrie voorgoed te beëindigen!

Please share your results

Dein Ergebnis teilen

Deel alstublieft uw resultaten